The Life Vullend - Cat People

skola

Även om de fysiska förändringar som tillhör puberteten och tonåren inträder ungefär vid samma tid som för andra ungdomar, kan de emotionella förändringarna vara signifikant försenade hos tonåringar med AS. Medan andra ungdomar brukar ägna sig åt förälskelser och att utmana regler, vill tonåringar med AS hålla kvar vid de rena vänskapsrelationerna och de höga moraliska värdena och göra bra ifrån sig i skolan. Det är viktigt att understryka att deras värderingar och karaktärsdrag kan skilja sig från kamraternas på ett positivt sätt, även om de inte uppfattas som sådana av andra. De kan bli hånade och retade för sin prydhet – eller helt enkelt uppfattas som ”nördar”.